Spoty Systems - logo
Praca zespołowa

Praca zespołowa i 8 skutecznych porad dla Twojej firmy

Dobra praca zespołowa to podstawa do poprawnego działania firmy. Umiejętność współpracy w grupie to jedna z najważniejszych kompetencji miękkich, docenianych przez pracodawców podczas procesu rekrutacyjnego, a także w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jak wesprzeć pracę zespołową w swoim teamie? Poznaj 8 skutecznych porad!

Praca zespołowa – 8 zasad wspomagających pracę w grupie

Wdrożenie zasad pracy zespołowej to konieczność, jeśli chcemy tworzyć zgrany team. Mówi się o efekcie synergii w pracy zespołowej. Co to oznacza? Nic innego, że jeśli połączymy części składowe firmy, wydajność będzie większa, niż po zsumowaniu ich pojedynczych wydajności. Jak to mówią, w grupie siła! 

Korzyści wynikających z pracy grupowej jest wiele. Wśród nich warto wymienić zalety, takie jak zwiększona efektywność zespołu i pojedynczych jednostek, skrócenie czasu pracy nad projektem, nauka jasnej komunikacji oraz możliwość odkrywania słabych i mocnych punktów pracowników, w celu zwiększenia potencjału każdego z nich. Ma również ogromny wpływ na sferę socjalizacyjną – integruje członków zespołu, pozwala lepiej poznać się nawzajem, a także uczy otwartości, tolerancji i życzliwości wobec siebie. To także doskonały sposób na wypracowanie ważnych mechanizmów np. skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Taki rodzaj pracy ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Jak więc uzyskać efektywną pracę zespołową? Poznaj 8 zasad, które naszym zdaniem wspomogą ten proces.

 • Wyznaczenie konkretnego celu

Cel – to dzięki niemu wiemy, do czego dążyć. Wspólne i jasne określenie zadania to etap, bez którego dobra praca zespołowa nie może się udać. Określenie celu pomaga rozdzielić zadania oraz przemyśleć strategię. To także zdecydowanie dobry motywator, który pomaga w dążeniu do zakończenia projektu z jak najlepszym efektem. Należy pamiętać, że cel powinien być wspólną ideą, a nie realizacją jednostki. Wszystkie ręce na pokład!

 • Odnalezienie mocnych i słabych stron członków teamu

Team w pracy to jedna drużyna. W tego typu grupie każdy z jej uczestników powinien odpowiadać za konkretne obowiązki. W pełnieniu określonych funkcji często sprawdzają się typy osobowości. Według M. Belbina w każdej grupie powinien być:

 • organizator,
 • leader,
 • człowiek akcji,
 • siewca,
 • człowiek kontaktów, 
 • sędzia, 
 • człowiek grupy,
 • perfekcjonista
 • specjalista.

Zastanówcie się wspólnie, jakie cechy ma każdy z was, co okaże się pomocne w dopasowaniu obowiązków. W zespole powinniśmy się uzupełniać – wykorzystujemy swoje mocne cechy. 

Effective teamwork 

 • Stworzenie klarownego podziału obowiązków

Kiedy określone zostały role osób ze sobą współpracujących, warto ustalić jasny plan działania i przydział obowiązków. Taka klarowność pozwoli skupić się każdemu w pełni na swoich zadaniach, co z pewnością poskutkuje większą efektywnością. Pozwoli to także na uniknięcie konfliktów. Każda osoba powinna być tak samo zaangażowana i sumiennie wypełniać polecenia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Podział obowiązków powinien być także ułożony sprawiedliwie, aby nikt nie poczuł się pominięty lub wykorzystany. 

 • Praca nad klarowną komunikacją

Jak wiadomo, komunikacja to podstawa dobrych relacji, także tych w miejscu pracy. To doskonały fundament do wzajemnego szacunku i dbania o partnerstwo. Taka atmosfera zdecydowanie wpływa na codzienną pracę, zadowolenie pracowników oraz ich wydajność. Dobra atmosfera w pracy to element, który zdecydowanie doceni każdy z uczestników biura. Podczas pracy zespołowej jasne komunikaty pomagają w unikaniu konfliktów oraz wspólnym rozwiązywaniu problemów.

 • Ustalenie elementów stałych pracy zespołowej

Regularność to podstawa! Jeśli spotkania nie odbywają się codziennie, warto ustalić stały dzień oraz godzinę zebrań. W stałości pracy mogą pomóc także schematy, wykonywane na każdym z nich np. przedstawianie planu działania czy dzielenie się postępami np. w pracy w podgrupach. 

 • Dokumentowanie postępów 

Dokumentacja każdego spotkania to zadanie wymagające skrupulatności, ale zdecydowanie warto to robić. Lider powinien wyznaczyć jedną osobę do prowadzenia notatek ze spotkania, do których wgląd powinien mieć każdy uczestnik spotkania. Celem jest monitorowanie postępów oraz dostrzeżenie co można zmienić, aby proces pracy grupowej był jeszcze bardziej owocny. Tego typu raporty także motywują zespół do dalszej pracy.

 • Stworzenie odpowiedniej przestrzeni 

Przestrzeń, w której przebywamy w pracy, ma ogromne znaczenie dla efektywności grupy. Praca zespołowa wymaga odpowiednich warunków do tego, aby łatwiej było realizować wspólne cele. Wpływ mają na to aspekty techniczne, dlatego warto zaaranżować ją tak, aby była komfortowa dla wszystkich. Ciekawym rozwiązaniem są sale konferencyjne w formie kabiny akustycznej, które stwarzają przestrzeń wolną od wszelkich czynników przeszkadzających. Cisza i skupienie zdecydowanie wspomogą procesy twórcze.

 • Dbałość o strefę techniczną pracy zespołowej

W dzisiejszych czasach strefa techniczna jest niezwykle ważna. Wysoka jakość wyświetlanej prezentacji czy odpowiednie nagłośnienie w pomieszczeniu, w którym trwają prace zespołowe to podstawa. Jeśli spotkania odbywają się zdalnie albo część ich uczestników łączy się online, przygotowanie infrastruktury technicznej jest koniecznie. 

Praca zespołowa to doskonały element, który wspomaga realizowanie projektów, wykorzystując pełen potencjał każdej z jednostek. Wprowadź w życie te 8 prostych zasad, a zdecydowanie zobaczysz różnicę w funkcjonowaniu Twojego teamu. 

Zobacz również:

Share

Newsletter ikona

Pozostańmy w kontakcie!

Dowiedz się więcej o dobrostanie w biurze.
Zero spamu, same dobre rzeczy!