pixel
Spoty Systems - logo
Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Jak skutecznie o nie zadbać?

PodsumowanieCzy wiesz czym jest bezpieczeństwo pracy zdalnej? W czasach wszechobecnego home office jest to temat bardzo aktualny. Przed wdrożeniem pracy zdalnej w firmie, warto przygotować procedury i zasady bezpieczeństwa dostosowane do jej trybu i charakteru. Ich celem jest zadbanie o bezpieczeństwo danych w strefie internetowej. Czym dokładnie jest bezpieczeństwo pracy zdalnej i z jakimi działaniami się wiąże?

Bezpieczeństwo pracy zdalnej – czym jest?

W wyniku pandemii Covid-19 praca zdalna stała się zdecydowanie popularniejsza. Wielu pracowników przygotowało sobie nowoczesne biuro w domu. Bezpieczeństwo pracy zdalnej to zestaw praktyk i środków mających na celu ochronę pracowników oraz danych podczas wykonywania pracy spoza tradycyjnego biura lub miejsca pracy. W erze home office możemy wykonywać obowiązki służbowe nie tylko z domu czy mieszkania, ale także kawiarni, restauracji bądź specjalnych biur coworkingowych. Takie okoliczności zwiększają ryzyko, że osoby niepożądane będą miały bezpośredni dostęp do informacji związanych z firmą oraz klientami, co skutkuje wieloma niepożądanymi rezultatami. 

Praca zdalna –  jak zapewnić bezpieczeństwo danych?

To, że bezpieczeństwo pracy zdalnej jest kluczowe dla dobra działania firmy, jest pewne. Jakie więc zastosować mechanizmy, aby przebiegła ona pomyślnie?

  • Zabezpieczenie sprzętu firmowego

Każdy pracownik wykonujący obowiązki w trybie zdalny powinien zostać wyposażony w komputer lub inny sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy. Podstawą jest wprowadzenie w urządzeniach odpowiednich zabezpieczeń. Niezbędne okazuje się szyfrowanie dysku twardego,  automatyczne wylogowanie po okresie bezczynności, filtry prywatyzujące, silne uwierzytelnianie i kontrolę oraz szyfrowanie wymiennych nośników danych. To absolutna podstawa. Warto także wyposażyć komputer w opcję zdalnego dezaktywowania – jest to bardzo przydatna opcja w przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia.

  • Wprowadzenie sieci prywatnej VPN

Czy wiesz, czym jest VPN? To tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem publicznej sieci. Po kompresji oraz zaszyfrowaniu danych można je bezpiecznie przesyłać. Wymóg logowania się wyłącznie za pośrednictwem służbowego VPN z uwierzytelnianiem wieloetapowym nie powinien nikogo zdziwić.

  • Dbanie o prawidłową formę komunikacji 

Uwierzytelnianie wieloetapowe w celu uzyskania dostępu do służbowych kont e-mail to podstawa do bezpiecznej komunikacji zarówno wewnątrz firmy, ale także z zewnętrznymi klientami i kontrahentami. Zdecydowanie warto zapewnić pracownikom bezpieczne kanały komunikacji. Warto zwrócić uwagę także na to, czy kontakt wewnętrzny odbywa się jedynie za pomocą e-maili, czy także przy użyciu komunikatorów. Wybierz ten, który zapewnia gwarancję zabezpieczeń. 

  • Monitorowanie procesów

Osoby zarządzające firmą powinny mieć rękę na pulsie i monitorować stan jej bezpieczeństwa. Warto sprawdzać nietypowe zachowania pracowników oraz upewniać się, że korzystają oni z należytych środków bezpieczeństwa, lub czy systemy operacyjne i aplikacje są zaktualizowane. 

Sieci vpn zdalna praca i bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo pracy zdalnej czyli jak pracować bezpiecznie podczas home ofice? 

Bezpieczeństwo home office jest równie ważne jak polityka czystego biurka. Oprócz działań odgórnych należy sukcesywnie edukować pracowników. Warto poświęć czas na podniesienie poziomu świadomości na temat cyberzagrożeń. Dzięki takiej wiedzy pracownicy będą w stanie lepiej dbać o bezpieczeństwo własnych działań, a ryzyko popełnienia błędu poprzez brak informacji się zmniejsza. Możesz zorganizować szkolenie przeprowadzone przez specjalistów, edukujących w tym zakresie, lub przekazywać wiedzę samodzielnie. Podstawą jest po prostu czujność – nie powinniśmy otwierać nieznanych nam załączników. Jeśli jesteś pracownikiem i nie wiesz, dlaczego dany e-mail lub sms trafił do ciebie, nie klikaj linków ani załączników, które w nim są.

Wszelkie wątpliwości lepiej przekazać osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lub skontaktuj się osobiście np. poprzez połączenie telefonicznie z nadawcą wiadomości, w celu upewnienia się o słuszności linków zawartych w mailu. Niestety, coraz częściej zdarza się, że ktoś podszywa się pod znanego nam już klienta, współpracownika, czy nawet przełożonego. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszelkie czynności związane z finansami i płatnościami internetowymi.

Z doświadczenia wiemy, że sprzęt firmowy jest często wykorzystywany przez pracowników także do celów prywatnych w czasie wolnym od wykonywania obowiązków służbowych. Należy więc zwracać uwagę na poziom zabezpieczeń stron, których używamy, a najlepiej oddzielić sprzęt firmowy od prywatnych działań. Podobnie obrazuje się sytuacja odwrotna – w celach służbowych powinniśmy korzystać wyłącznie urządzeń i oprogramowania dostarczonych przez pracodawcę. Łącz się z siecią firmową tylko przez firmowy VPN. Zagrożeniem mogą być także nośniki zewnętrzne takie jak pendrive’y, tokeny czy karty. Nie powinniśmy także korzystać z automatycznego zapamiętywania haseł, a samo hasło powinno być silne. 

Podsumowanie

Często pracujemy zdalnie nie tylko w domu, ale i w miejscach publicznych. W takich przypadkach szczególnie ważne jest chronienie sprzętu i zapewnienie bezpiecznych warunków stanowiska. Używaj filtrów prywatyzujących i unikaj ustawiania ekranów w kierunku okien lub kamer, a przede wszystkim nie pozostawiaj sprzętu bez opieki osoby zaufanej. Ochrona danych, szczególnie tych wrażliwych to konieczność. Absolutną podstawą jest po prostu czujność i ostrożne podejście do wszelkich zewnętrznych czynników potencjalnie zmniejszających bezpieczeństwo.

Zobacz również:

Share

Newsletter ikona

Pozostańmy w kontakcie!

Dowiedz się więcej o dobrostanie w biurze.
Zero spamu, same dobre rzeczy!